packa-h1-psia-dusa-m2% z dane

Za krásny plagátik pekne ďakujeme Mirke Saxovej.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% z dane opusteným zvieratám. Vás to nič nestojí a opusteným zvieratám zachraňujú životy a vďaka nim dostanú druhú šancu.

Počet tulákov na uliciach neustále pribúda a útulky denne zápasia nielen s nedostatkom miesta, ale aj nedostatkom financií na veterinárnu starostlivosť, krmivo a prevádzkovú réžiu.

Každý môže o svojich 2 % z dane slobodne rozhodnúť, tak prečo ich nechať prepadnúť ?

Financie z 2% používame na záchranu opustených zvierat, pri financovaní nákladných operácií útulkáčov a podporu útulkov na Slovensku (peňažné dary, nákup krmiva, preplatenie veterinárnych faktúr, zakúpenie kotercov alebo zateplených búd…). Snažíme sa vždy pomôcť tam, kde je to potrebné. Aj jedno euro má veľkú moc. Čím viac nás bude, tým väčšiemu počtu útulkov budeme môcť pomôcť.

Potrebujú nás a našu pomoc. ĎAKUJEME za ne!

Ako sú Vaše 2% a dary využívané pri záchrane opustených zvierat si môžete detailne pozrieť na našej stránke v rubrikách Pomohli sme a Projekty.


NAŠE ÚDAJE:

Obchodné meno alebo názov: Psia duša
IČO: 42100411 (zarovnáva sa sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne)

psia dusa packaTlačivá a postup
(aktuálne na rok 2024)

ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. (tlačivo)

3. Z tohto potvrdenia si vypočítajte 2% zo zaplatenej dane (minimálne 3 €)

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo) spolu s vypočítanou sumou zaplatenej dane vo výške 2%, resp. 3%.

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

6. Obe tlačivá zašlite/doručte na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.apríla 2022.
Adresu nájdete TU (kliknite).

UPOZORNENIE!
Na poukázanie 2% je nutné použiť nami zverejnené tlačivá určené na tento rok! V prípade, že vyplníte iné alebo neaktuálne tlačivo, 2% nám nebudú poukázané.

FYZICKÁ OSOBA (podnikateľ, živnostník)

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Psia duša
IČO: 42100411 (zarovnáva sa sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne)

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad, adresu nájdete TU (kliknite).

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa.

POZOR
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

4. Vyplňte údaje o prijímateľovi do daňového priznania.

Obchodné meno alebo názov: Psia duša
IČO: 42100411 (zarovnáva sa sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne)

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla, adresu nájdete TU (kliknite).

Stránky používajú cookies. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close