slovensky

deutsch

english


NEMECKÝ VLK CHCE ZJESŤ LABKY SLOVENSKÝM PSOM BEZ DOMOVA ?!

Dňa 19. decembra občianske združenie Psia duša dostalo mailom kópiu listu od advokátskej a patentovej kancelárie, ktorá zastupuje spoločnosť JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA. V liste nám oznamujú, že ich klient je majiteľom rady ochranných známok obsahujúcich grafický prvok labky:

Ďalej uvádzajú zistenie klienta, že OZ Psia duša prevádzkuje benefičný obchodík, v ktorom ponúkame tričká s motívmi, ktoré sú chránenými symbolmi Jack Wolfskin – zvieracími labkami:

Zároveň nás vopred priamo obviňujú z porušovania ochranných známok bez rozhodnutia súdu a navrhujú zmierne riešenie a to také, že OZ Psia duša dobrovoľne upustí od užívania grafického symbolu labky, poskytnú nám len lehotu k prípadnému dopredaju našich výrobkov. V prípade, že tak neurobíme, budú postupovať súdnou cestou a inými zákonnými prostriedkami v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, a dodávajú, že to nepochybne navýši naše náklady...

OZ Psia duša v odpovedi cez advokátku poukazuje na skutočnosť, že nepoužíva ani v minulosti nepoužívalo symboly zhodné s ochrannými známkami Jack Wolfskin ani symboly natoľko podobné, že by dochádzalo u verejnosti k zámene s ochrannou známkou Jack Wolfskin. Labka, ktorú používame je značne a zjavne rozdielna, ide o jednoduchú psiu labku, zatiaľ čo ochranná známka Jack Wolfskin je vlčia labka s vyobrazenými nerovnosťami, nesúmernosťami a pazúrmi. Sú odlišné z vizuálneho aj významového hľadiska. Spoločnosť Jack Wolfskin si ochrannou známkou nepatentovala labku ako význam slova, ale konkrétny vizuálny motív labky! Zákon o ochranných známkach hovorí o zhode alebo o možnosti zámeny a nie o tom, že keď si niekto patentuje vyobrazenie vlčej labky, tak má automaticky právo zakazovať motív zvieracej labky bez ohľadu na zhodnosť či podobnosť. Požadovať vypustenie motívu akejkoľvek labky je nehorázne a v rozpore so zákonom o ochranných známkach.

Práve z uvedených dôvodov sa nemôžeme stotožniť s názorom o podobnosti používaných označení či dokonca o porušovaní ochrannej známky Jack Wolfskin. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že súčasťou nášho grafického vyobrazenia labky je aj slovné spojenie „Dogsoul“, ktoré nevykazuje známky zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou vlčej packy s ďalším slovným spojením, napríklad Jack Wolfskin.

ochranná známka Jack Wolfskin
 
motívy OZ Psia duša

Psia duša je občianskym združením, ktoré sa venuje záchrane opustených, nechcených a týraných zvierat, hlavne psov. Aj z tohto dôvodu používame vyobrazenie práve psej labky a nie vlčej, mačacej, či inej zvieracej labky. Z obsahu listov od právnych zástupcov Jack Wolfskin je zjavné, že nám chcú doslova zakázať používať akúkoľvek zvieraciu labku a to aj napriek tomu, že Jack Wolfskin nie je vlastníkom iných ochranných známok ako tých, na ktorých je vyobrazená konkrétna vlčia labka.

Aj napriek tomu, že podľa našej mienky neporušujeme ochranné známky Jack Wolfskin, boli sme ochotní pristúpiť k úprave motívov tak, aby boli ešte viac odlišné od ochrannej známky Jack Wolfskin. Ich odpoveďou však bolo pridávanie ďalších požiadaviek a motívov z benefičného obchodíka, ktoré žiadala spoločnosť Jack Wolfskin odstrániť – išlo o motívy s výrazným textom „DogSoul“ alebo I love Animals, ktorý obsahuje písmeno I, srdiečko a psiu labku. Teda spoločnosť nebola prípustná žiadnej dohode, okrem splnenia nimi stanovených podmienok, ktoré každým listom zvyšovali. V poslednom liste uvádzajú, že OZ Psia duša sa musí písomne zaviazať k ukončeniu používania labky pre odevy a predmetné logo môže nahradiť iným. Od takejto veľkej, silnej a známej spoločnosti sme skôr očakávali pomoc a spoluprácu pri záchrane zvierat a participovanie na projektoch a nie snahu neziskové občianske združenie obmedzovať, vyvíjať nátlak a zvyšovať naše náklady spojené s prípadným súdnym sporom.

Zdroj: www.werbeblogger.de

Spoločnosť Jack Wolfskin bola v minulosti známa svojou agresívnou obchodnou politikou napr. vo vzťahu k drobným živnostníkom používajúcim motívy rôznych zvieracích labiek na ich ručne vyrábaných výrobkoch, ako aj napr. vo vzťahu k holandskej obchodnej spoločnosti používajúcej medvediu packu, ktorá v konečnom dôsledku viedla až k masívnym výzvam na bojkot nákupu tovarov Jack Wolfskin zo strany spotrebiteľov.

WIKIPEDIA.DE - Jack Wolfskin (kliknite TU)

WIKIPEDIA.EN - Jack Wolfskin (kliknite TU)

Ak by si spoločnosť registrovala ruku človeka žiadala by ostatné firmy, aby ľudskú ruku nepoužívali vôbec alebo len v takom prípade, že sa tá ruka už na ruku vôbec nepodobá? Pritom ľudské ruky sú takmer rovnaké, ale labky medveďa s labkou vlka nemá spoločný ani len počet prstov a Jack Wolfskin zaútočil v minulosti úplne nelogicky a v rozpore s rozumom a právom. Alebo u ochrannej známky nie je podstatná zhodnosť či podobnosť, ale význam slova??? Potom nech sa nepatentujú vizuálne zobrazenia, ale rovno slová a ich význam, lebo takto si Jack Wolfskin predstavuje výklad zákona o ochranných známkach: „zapatentujeme si logo labky vlka a zobrazenie „labky“ krokodíla, slona, psa, mačky, mývala, veveričky sú automaticky porušením patentu na pojem „labka zvieraťa“?

V prípade, že spoločnosť Jack Wolfskin neustúpi a rozhodne sa pre súdne konanie, OZ Psia duša sa bude brániť, keďže výťažok z benefičných výrobkov vo veľkej miere zabezpečuje našu činnosť a to záchranu nechcených a opustených zvierat a ich zrušenie by mohlo byť pre nás likvidačné.

Týmto článkom zároveň žiadame verejnosť, aby sa k tejto kauze vyjadrila na našom diskusnom fóre alebo facebooku a napísala svoj názor na zhodu, resp. mieru podobnosti labky OZ Psia duša vs. ochrannej známky labky Jack Wolfskin.
 

Po kliknutí na banner prejdete
do diskusného fóra OZ Psia dušaVyjadriť sa môžete prípadne tiež v anglickom alebo nemeckom jazyku, keďže diskusia bude preposlaná
aj priamo Jack Wolfskin.


Budeme veľmi radi a vďační, ak nás podporíte a v prípade potreby prispejete na naše číslo účtu, keďže prípadný súdny spor bude určite nákladný.

Číslo účtu: 2622711607/1100
Variabilný symbol: 6666
Poznámka: kauza JW


O ďalšom vývoji kauzy Vás budeme naďalej informovať.

Vopred ĎAKUJEME za podporu a pomoc!


Kontakt:
Anna Nagyová, OZ Psia duša
psiadusa@psiadusa.sk
www.psiadusa.sk 

 

KAUZY JACK WOLFSKIN:

1. Denník TAZ používalo labku ako logo, ktoré im v roku 1979 navrhol návrhár Roland Matticzk, avšak nebolo registrovannou ochrannou známkou. V roku 1982 Jack Wolfskin zapatentoval takmer zhodný symbol a zažaloval TAZ, súd vyhral. V tomto prípade však išlo takmer o zhodu, a aj keď denník TAZ logo používal dávno predtým, môže ho používať len na novinách a na uterákoch už nie...
- No logo! (3/2007)
-
Jack Wolfskin Logo – Na wem gehört denn jetzt die Tatze? (9/2009)

2. Komunita homosexuálov BEARWEAR používa logo medvedej labky, ktorá má 6 prstov.
- Bearwear.nl Opfer von Jack-Wolfskin-Abmahnung (10/2009)

3. Jack Wolfskin napadol amatérskych remeselníkov a mamičky na materskej dovolenke, ktoré predávali na internete doma vyrobené sviečky, vreckové zrkadlá, samolepky, vankúšiky... (10/2009)
- Jack Wolfskin mahnt Bastler wegen Tatzen-Mustern ab
- Jack Wolfskin mahnt DaWanda-Hersteller ab
- Jack Wolfskin eröffnet den Abmahn-Herbst! - Jack Wolfskin rozosiela priamo šeky a žiada vyplatenie odškodného...
- Jack-Wolfskin-Tatze - Abmahnwelle gegen Hobby-Designer


Článkov na internete nájdete omnoho viac, v roku 2009 Jack Wolfskin viedol právne kroky, ktoré neskôr utíchli a teraz spoločnosť opäť útočí na Slovensku na charitatívnu organizáciu...