packa-h1-psia-dusa-mObčianske združenie Psia duša

Občianske združenie Psia duša vzniklo 25. marca 2008 za účelom pomoci opusteným, nechceným a týraným zvieratám. Našou hlavnou činnosťou je hľadanie nových domovov pre zvieratá, ktoré sa nachádzajú v útulkoch, karanténnych staniciach, občianskych združeniach a u dobrovoľníkov z celého Slovenska. Cieľom je, aby každé opustené zviera raz malo svoju rodinu a svoj domov, pretože to je to najdôležitejšie. Naša ďalšia pomoc spočíva v materiálnej a finančnej podpore útulkov a občianskych združení, financovaní nákladných operačných zákrokov opustených zvierat, v budovaní siete dočasných opatrovníkov, zabezpečovaní prevozov, jednoducho pomôcť vždy tam, kde je to potrebné. Zároveň sa venujeme legislatíve v oblasti ochrany zvierat, osvete verejnosti a rôznym kampaniam na podporu adopcií opustených psov. Viac sa môžete dočítať v sekcii Pomohli sme. OZ Psia duša nedisponuje vlastným útulkom ani azylom.

psia dusa packaZačiatky stránky Psia duša

Stránka Psia duša bola spustená 13.augusta 2006 – pomáhala opusteným zvieratám nájsť nové domovy, zachraňovať ich životy, šíriť osvetu a povedomie o celej problematike, propagovať útulky, združovať dobrovoľníkov a ochranárov z celého Slovenska.

psia dusa packaVznik OZ Psia duša

Jack
Už viac ako rok som rozmýšľala nad založením občianskeho združenia, ktoré by pomáhalo opusteným a nechceným zvieratám. Pravdupovediac vždy som chcela pomáhať zvieratám, čiže podobnú myšlienku mám v hlave už niekoľko rokov, preto bola aj založená stránka Psia duša, ale o tom, že svoj sen dotiahnem dokonca ma presvedčil Jack. Psík Jack mal ťažký osud, zrazilo ho auto a on nehybne ležal celý deň v zime na zástavke a čakal pomaličky na smrť, či už od zimy, hladu alebo bolesti. Jack mal šťastie, dobrí ľudia ho tam nenechali a začali hľadať pomoc a tak sa dostal ku mne. Ešte teraz si pamätám bezmocnosť, pre ktorú som nevedela ani spávať, keď som potrebovala financie pre Jackynka a pre jeho operáciu, ktorá mu mala zachrániť život. Vtedy som pochopila, že Jack je odkázaný len a len na mňa a ak mu ja nepomôžem, tak nemá šancu. Jackova operácia sa napokon vydarila a teraz už behá v novom domove v Brne. Nikdy nezabudnem na ľudí, ktorí mi v tej chvíli pomohli a podporili ma. Bez nich by sme to nezvládli. (príbeh Jackynka si môžete prečítať TU!) Po Jackovom úspešnom umiestnení v novom domove som sa rozhodla, že raz určite na Slovensku založím občianske združenie, ktoré sa budem venovať aj týmto prípadom. Tento deň nastal a OZ Psia duša začína od tejto chvíle svoju činnosť.
Anna Nagyová, predseda

psia dusa packaCiele a práca združenia

  • hlavným cieľom združenia je podieľať sa na ochrane zvierat pred ich utrpením, stresom, bolesťou a pomáhať opusteným, nechceným a týraným zvieratám

  • združenie chápe prírodu ako nedeliteľný celok všetkých živých organizmov, medzi ktorými existujú vzájomné vzťahy, preto do jej pôsobnosti spadá tiež ochrana človeka a jeho práv, ochrana životného prostredia a celej prírody

  • zlepšovať životnú úroveň zvierat v útulkoch v Slovenskej Republike

  • podporovať a spolupracovať s organizáciami podobného zamerania

  • podporovať súkromných ochrancov zvierat, ktorí vytvárajú podmienky pre záchranu, liečenie a ďalšie umiestnenie opustených alebo nechcených zvierat

  • vplývať na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou zvierat

  • priamou ochranou zdravia človeka odchytom túlavých, chorých a nebezpečných zvierat

  • poradenská činnosť v oblasti problematiky opustených a nechcených zvierat, v oblasti výchovy, výcviku a starostlivosti

  • informovanie verejnosti o danej problematiky formou osvety – informačné letáky, internet, médiá, vydávanie brožúr, infostánky

  • organizovanie súťaží a iných akcií zameraných na vzdelávanie občanov v oblasti ochrany a chovu zvierat

Stránky používajú cookies. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close